top of page
Osoblje tabela

Osoblje Zavoda

Rukovodstvo

Prof. dr Goran Ilić

Prof. dr Miodrag Zdravković

Specijalista sudske medicine - Direktor Zavoda

Specijalista sudske medicine - Pomoćnik Direktora Zavoda

Služba za obdukcije, histološko-cistološku i laboratorijsku dijagnostiku i veštačenje

Prof. dr Radovan Karadžić

Prof. dr Jovan Stojanović

Prof. dr Lidija Kostić Banović

Doc. dr Aleksandra Antović

Asist. dr Miroslav Milić

Dr Milica Stanojković

Esma Đinđić

Stojan Milosavljević

Igor Nikolić

Siniša Mitić

Specijalista sudske medicine - Rukovodilac OJ

Specijalista sudske medicine - Pomoćnik rukovodioca OJ

Specijalista sudske medicine

Specijalista sudske medicine

Specijalista sudske medicine

Doktor medicine

Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar

Medicinski tehničar

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku

Biljana Milosavljević

Doc. dr Maja Vujović

Jovana Simić

Miloš Petrović

Gordana Petrović

Stevan Ranđelović

Slađana Stojanović

Specijalista toksikološke hemije - Rukovodilac OJ

Specijalista toksikološke hemije

Diplomirani hemičar

Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar

Perač laboratorijskog posuđa

Odeljenje za identifikaciju očinstva, bioloških i drugih tragova

Dr Ivan Stojanović

Dr sci. Aleksandra Stefanović

Dr Stevan Todorović

Mr sci. Dijana Takić Miladinov

Mr Dejan Šorgić

Anita Jovančov

Stanojka Mitić

Specijalista sudske medicine, analitičar obrazaca krvnih mrlja - Rukovodilac OJ

Molekularni biolog i fiziolog - Pomoćnik rukovodioca OJ

Specijalista sudske medicine - analitičar obrazaca krvnih mrlja

Molekularni biolog i fiziolog

Master biolog - Specijalista forenzike

Laboratorijski tehničar

Spremač

Odeljenje za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Jasmina Ilić

Branka Banović

Suzana Krstić

Tamara Tolić

Marija Pejić

Anđelka Nikolić

Jasna Jovanović

Dipl.ekonomista - Rukovodilac nemedicinskog sektora

Dipl.pravnik - Pravno kadrovski analitičar

Poslovni sekretar

Tehnički sekretar

Finansijsko-računovodstveni referent

Zapisničar

Zapisničar

bottom of page