top of page
Analize

Analize

obdukcijeAnchor

cena (rsd)

 

50.400,00

50.400,00

27.600,00

50.400,00

50.400,00

72.000,00

54.000,00

66.000,00

analiza

 

Fetalna obdukcija

Klinička obdukcija

Obdukcija lešnih delova

Pedijatrijska obdukcija

Specijalna obdukcija

Ekshumacija sa obdukcijom

Obdukcija na terenu

Obdukcija leša osobe sa dokazanim uzrokom smrti od zarazne bolesti

r.br

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8..

šifra

 

L029843

L029850

 

L029868

 

L029876

 

L029884

Obdukcije
Vestacenja cene
lekarsko

cena (rsd)

 

3.700,00

360,00 

 

3.700,00

2.450,00

9.000,00

16.080,00 (sa PDV-om)

28.920,00 (sa PDV-om)

63.360,00 (sa PDV-om)

100.800,00 (sa PDV-om)

6.600,00 (sa PDV-om)

3.774,00

4.710,00

9.443,00

13.207,00

18.868,00

 

Polovina od cene usluge

analiza

 

Lekarsko uverenje

Izrada fotodokumentacije - 1 fotografija

Veštačenje na osnovu medicinske dokumentacije sa pregledom stranke (lekarsko uverenje)

Ambulantni pregled stranke u okviru veštačenja

Veštačenje seksualnog delikta

Veštačenje na osnovu sudskih spisa angažovanjem dva ili komisije veštaka

Veštačenje na osnovu sudskih spisa-složeno veštačenje angažovanjem dva ili komisije veštaka

Vrlo složena veštačenja

Najsloženija veštačenja

Veštačenje na osnovu prethodnih laboratorijskih nalaza angažovanjem dva veštaka

Konsultacija specijaliste patologa

Konsultacije patologa - složenije veštačenje

Konsultacija specijaliste sa potpisom

Eksterna konsultacija kod složenih veštačenja

Eksterna konsultacija - specijaliste psihijatra kod složenih veštačenja

Izdavanje ekspertiznog nalaza

r.br

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

​​

11.

12.

13.

14.

15.

16.

šifra

 

Veštačenja
DNK analize

cena (rsd)

 

27.500,00 (sa PDV-om)

6.050,00  (sa PDV-om)

33.000,00  (sa PDV-om)

3.300,00 (sa PDV-om)

30.800,00 (sa PDV-om)

12.100,00  (sa PDV-om)

12.100,00  (sa PDV-om)

17.600,00  (sa PDV-om)

18.700,00  (sa PDV-om)

5.500,00  (sa PDV-om)

550,00  (sa PDV-om)

13.200,00 

12.100,00 

12.100,00

19.800,00

19.800,00

19.800,00

25.300,00

9.900,00

14.300,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

8.250,00

8.800,00

9.350,00

1.100,00

11.000,00

11.550,00

12.100,00

12.650,00

2.200,00 (sa PDV-om)

27.500,00 (sa PDV-om)

5.500,00 (sa PDV-om)

4.950,00 (sa PDV-om)

27.500,00 (sa PDV-om)

14.300,00 (sa PDV-om)

17.600,00 (sa PDV-om)

3.300,00 (sa PDV-om)

22.000,00 (sa PDV-om)

17.600,00 (sa PDV-om)

10.780,00 (sa PDV-om)

analiza

 

Utvrđivanje očinstva (“otac” i jedno dete)

Doplata za svaku dodatnu osobu (majka, drugo dete, drugi ”otac”)

 

Prenatalno utvrđivanje očinstva (dete, “otac” i majka)

Doplata za izdavanje rezultata narednog dana

Utvrđivanje srodstva između dve osobe

DNK profil Y hromozoma (forenzika i praporeklo)

Identifikacioni DNK profil iz bukalnog brisa ili krvi (nesporni uzorak)

Identifikacioni DNK profil iz biološkog materijala kao što su dlaka, žvaka, pljuvačka, otisaka epitela, mrlja krvi, sperme, pljuvačke (sporni uzorak) preko 5 uzoraka

Identifikacioni DNK profil iz biološkog materijala kao što su dlaka, žvaka, pljuvačka, otisaka epitela, mrlja krvi, sperme, pljuvačke (sporni uzorak) 1 do 5 uzoraka

Izdavanje izveštaja i tumačenje rezultata forenzičke analize

Uzimanje bukalnog brisa na terenu

Utvrđivanje genetičkih poremećaja QF-PCR METODOM kod ploda (iz plodove vode*, horionskih  čupica, ili abortivnog materijala), ili kod novorođenčeta. U cenu ne ulazi uzimanje uzorka koje vrši isključivo ginekolog

Dijagnostika citomegalovirusa PCR metodom

Dijagnostika toksoplazme PCR metodom

Dijagnostika citomegalovirusa i toksoplazmePCR metodom

Genetički poremećaji (QF-PCR) i citomegalovirus (PCR)

 

Genetički poremećaji (QF-PCR) i toksoplazma (PCR)

 

Genetički poremećaji (QF-PCR), citomegalovirus (PCR) i toksoplazma (PCR)

Genetička analiza dubokih venskih tromboza

Genetička analiza cistične fibroze

Genetička analiza mikrodelacije Y hromozoma

Genetička analiza  hemohromatoze

Genetička analiza kariotipa iz krvi

Genotipizacija 16 tipova HPV (human papiloma virusa) PCR metodom

 

Testiranje na polnu infekciju  mikoplazmom PCR metodom

Testiranje na polnu infekciju ureoplazmom PCR metodom

 

Testiranje na polnu infekciju hlamidijom PCR metodom

 

Testiranje na polnu infekciju gardnerelom PCR metodom

 

Testiranje na polne infekcije sa bilo koja dva patogena od četiri ponuđena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija, gardnerela) PCR metodom

Testiranje na polne infekcije sa bilo koja tri patogena od četiri ponuđena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija, gardnerela) PCR metodom

Testiranje na polne infekcije sa sva četiri ponuđena patogena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija, gardnerela) PCR metodom

 

Doplata za analizu patogena iz urina kod muškaraca

 

Genotipizacija 16 tipova HPV (human papiloma virusa) i testiranje na polnu infekciju jednim od četiri ponuđena patogena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija, gardnerela) PCR metodom

Genotipizacija 16 tipova HPV (human papiloma virusa) i testiranje na polnu infekciju sa dva od četiri ponuđena patogena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija, gardnerela) PCR metodom

 

Genotipizacija 16 tipova HPV (human papiloma virusa) i testiranje na polnu infekciju sa tri od četiri ponuđena patogena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija, gardnerela) PCR metodom

 

Genotipizacija 16 tipova HPV (human papiloma virusa) i testiranje na polnu infekciju sa sva četiri ponuđena patogena (mikoplazma, ureoplazma, hlamidija,gardnerela) PCR metodom

 

Uzorkovanje i izolacija DNK

 

Analiza materinstva (majka + dete)

Umnožavanje  DNK na 24 lokusa (PPF komplet hemikalija)

 

Umnožavanje  DNK na 16 lokusa (NGM komplet hemikalija)

 

Izolacija DNK i utvrđivanje DNK profila iz kosti

 

Identifikacija DNK profila iz brisa (sporni uzorak)

Utvrđivanje sekvence mitohondrijske DNK sa 3 seta prajmera u cilju identifikacije

Dodatni set prajmera za usluge pod stavkama br.43 i br.45

Utvrđivanje sekvence mitohondrijalne DNK sa 3 seta prajmera u cilju određivanja praporekla

Utvrđivanje sekvence mitohondrijalne DNK sa 2 seta prajmera u cilju određivanja praporekla

DNK analiza tragova životinjskog porekla (pasa)

r.br

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

šifra

 

DNK analize
Spermogram

cena (rsd)

 

    408,00

​    408,00

   408,00

   408,00

   408,00

   408,00

   408,00

   408,00

   408,00

   408,00

analiza

 

Konzistencija seminalne tečnosti

​Likvefakcija seminalne tečnosti

Makroskopski nalaz seminalne tečnosti

Ph seminalne tečnosti

Zapremina ejakulata-seminalne tečnost

Broj spermatozoida

Leukociti - broj u ejakulatu

Pokretljivost spermatozoida

Spermocitogram spermatozoida

Vitalniost spermatozoida

r.br

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

šifra

 

L012138

L012153

L012179

L012195

L012229

L012252

L012294

L012310

L012328

L012344

Spermatogram
Toksikologija

cena (rsd)

 

    120,00

  5.880,00

19.800,00

25.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.460,00

 

 

 

 

 

 

17.300,00

3.700,00

3.700,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

5.460,00

39.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.340,00

17.400,00

  5.460,00

17.400,00

17.400,00

  7.200,00

  7.200,00

  1.200,00

  1.920,00

  1.200,00

     840,00

     300,00

     600,00

     360,00

analize

Uzorkovanje biološkog materijala u labaratoriji

Ugljen-monoksid u krvi-spektrofotometrijska analiza

Toksikološko-hemijska analiza urina ili krvi  ili tkiva organa na prisustvo droga (narkotika) primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 Droge-opijatni alkaloidi

 Kanabinoidi

 Kokain, benzoil-ekgoin

 Amfetamini 

Toksikološko-hemijska analiza urina ili krvi  ili tkiva organa na prisustvo psihoaktivnih supstanci primenom tehnike GCMS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Droge-opijatni alkaloidi

Kanabinoidi

Kokain,benzoil-ekgoin

Amfetamini

Barbiturati

Benzodiazepini

Narkoanalgetici

Hipnotici

Toksikološko-hemijska analiza urina ili krvi ili želudačnog sadržaja ili tkivu organa na prisustvo pesticida primenom tehnike GCMS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Identifikacija lekova i ilegalnih droga za dijagnozu trovanja primenom tehnike GCMS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Etanol u krvi ili urinu ili tečnosti staklastog tela oka leša ili tkivu organa primenom tehnike GC-FID

Metanol u krvi ili urinu tečnosti staklastog tela,tkivu organa primenom tehnike GC-FID

Lako isparljivi ugljovodonici u krvi primenom tehnike HS GC/MS

Etanol u truležno izmenjenom tkivu primenom tehnike HS GC/MS

Metanol u truležno izmenjenom tkivu primenom tehnike HS GC/MS

Analgoantipiretici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili  HPLC/DAD ili LCMSMS

Anestetici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Anksiolitici (benzodiazepini) u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Antiaritmici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

Antidepresivi u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

 

 

 

Antiemetici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Antihipertenzivi u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

 

Antikonvulzivi-barbiturati u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

 

Antimikotici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

 

Antiparkinsonici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Antireumatici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Antitusici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Beta-blokatori u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

Bronhospazmolitici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Hipnotici-sedativi u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Narkoanalgetici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Neuroleptici u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Varfarin,-antikoagulansi u serumu primenom tehnike HPLC/PDA

Droge-opijatni alkaloidi krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Kanabinoidi u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Kokain, benzoil-ekgoin u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Amfetamini u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

Toksikološko-hemijska analiza  krvi ili urina ili tkiva organa na prisustvo droga, psihoaktivnih supstanci, pesticida i lekova  primenom tehnike GC/MS ili HPLC/DAD ili LCMSMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Određivanje opijata u kosi

Određivanje amfitemina u kosi

GHB u krvi ili urinu ili tkivu organa primenom tehnike GC/MS, HPLC/DAD, LCMS/MRS

Određivanje kokaina, benzoil-ekgonina u kosi

Određivanje kanabinoida u kosi

Fizičko-hemijska analiza biljne materije primenom metode GC/MS, ili HPLC/DAD ili LCMS MS

Fizičko-hemijska analiza nepoznate substance (tablete, prah,...) metode GC/MS, ili HPLC/DAD ili LCMS MS

Priprema biljne materije ili nepoznate substance (tablete, prah,...) za gasno-masenu analizu

Imunohromatografska test traka uzorka urina na prisustvo 10 droga

Imunohromatografska test traka uzorka urina na prisustvo 5 droga

Imunohromatografska test traka uzorka urina na prisustvo 3 droge

Imunohromatografska test traka uzorka urina na prisustvo droge singl trakom

Uzorkovanje krvi (venepunkcija)

Uzorkovanje drugog biološkog materijala

r.br

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48

šifra

 

L000034

L022343

L023291

L023390

L023432

L023440

L023010

L023028

L022012

L022103

L022145

L022137

L021758

L021766

L024687

L024752

L024778

L024786

L024455

L024463

L023291

L023390

L023432

L023440

L023010

L023028

L022012

L022103

L022145

L022137

L021758

L021766

L024687

L024752

L024778

L024786

L024455

L024463

L023176

L023218

L023499

L023507

L021949

L021964

L022194

L022202

L022327

L024620

L024646

L024869

L024877

L024992

L022293

L022301

L023606

L023614

L024125

L024133

L024968

L024976

L025569

L025577

L025585

L022046

L023317

L024356

L024711

L022178

L023481

L024364

L024844

L022152

L024729

L024851

L021782

L021790

L023044

L024489

L021808

L023051

L024497

L021816

L023218

L024505

L021824

L023069

L024513

L021832

L021840

L023077

L024521

L024539

 

L021865

L023085

L024554

L021873

L023093

L024562

L021881

L023176

L024570

L021899

L023119

L024588

L021907

L023127

L024596

L021915

L023135

L024604

L021923

L023143

L024612

L021980

L023242

L024661

L021998

L023259

L024679

L022327

L024992

L022194

L022202

L023499

L023507

L024869

L024877

L022228

L022236

L023515

L024893

L024901

L022970

L022012

L023291

L024687

L022103

L023390

L024752

L022137

L022145

L023432

L023440

L024778

L024786

L021758

L021766

L023010

L023028

L024455

LO24463

L023291

L023390

L023432

L023440

L023010

L023028

L022012

L022103

L022145

L022137

L021758

L021766

L024687

L024752

L024778

L024786

L024455

L024463

L023176

L023218

L023499

L023507

L021949

L021964

L022194

L022202

L022327

L024620

L024646

L024869

L024877

L024992

L021782

L021790

L023044

L024489

L021808

L023051

L024497

L021816

L023218

L024505

L021824

L023069

L024513

L021832

L021840

L023077

L024521

L024539

L021865

L023085

L024554

L021873

L023093

L024562

L021881

L023176

L024570

L021899

L023119

L024588

L021907

L023127

L024596

L021915

L023135

L024604

L021923

L023143

L024612

L021980

L023242

L024661

L021998

L023259

L024679

L022327

L024992

L022194

L022202

L023499

L023507

L024869

L024877

L022228

L022236

L023515

L024893

L024901

L022970

L022293

L022301

L023606

L023614

L024125

L024133

L024968

L024976

toksikologija

cena (rsd)

 

1.510,00

3.020,00

3.300,00

 

4.950,00 (sa PDV-om)

4.950,00 (sa PDV-om)

4.950,00 (sa PDV-om)

4.950,00 (sa PDV-om)

4.950,00 (sa PDV-om)

6.600,00 (sa PDV-om)

33.000,00 (sa PDV-om)

13.200,00 (sa PDV-om)

2.530,00 (sa PDV-om)

2.860,00 (sa PDV-om)

2.300,00 (sa PDV-om)

5.170,00 (sa PDV-om)

1.320,00 (sa PDV-om)

1.815,00 (sa PDV-om)

  660,00 (sa PDV-om)

3.520,00 (sa PDV-om)

analiza

 

Hemijska analiza materijala na barut

Izrada i ispitivanje na barut - parafinske rukavice 

Dijagnostika sperminih mrlja po analizi

Pregled predmeta(uzorka) na prisustvo krvi

Pregled predmeta(uzorka) na prisustvo sperme

Pregled predmeta(uzorka) na prisustvo pljuvačke

Pregled predmeta(uzorka) na prisustvo urina

Pregled predmeta(uzorka) na prisustvo drugih bioloških tragova

 

Pregled predmeta(uzorka) na prisustvo bioloških tragova na licu mesta

Analiza obrazaca krvnih mrlja na licu mesta

Kompletna analiza bioloških tragova i obrazaca krvnih mrlja na licu mesta

Imunohromatografski test za sigurnu identifikaciju ljudske krvi u biološkom tragu

Imunohromatografski test za sigurnu identifikaciju ljudske sperme u biološkom tragu

Imunohromatografski test za sigurnu identifikaciju ljudske pljuvačke u biološkom tragu

Imunohromatografski test za sigurnu identifikaciju urina u biološkom tragu

Imunohromatografski test za identifikaciju PSA (sperme) u biološkom tragu

Hemijski test za identifikaciju amilaze (pljuvačke) u biološkom uzorku

Hemijski test za identifikaciju krvi u biološkom uzorku

Vizualizacija nevidljivih krvnih i drugih mrlja

r.br

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

šifra

 

Traseologija
traseologija
bottom of page