top of page
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
Zavod za Sudsku Medicinu Niš
3 ikione

    Razvojni put Zavoda za sudsku medicinu Niš počinje 14.12.1970. godine kada je osnovan kao Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu rešenjem Okružnog privrednog suda u Nišu (Us. br. 87/70). Od 1999. godine Zavod funkcioniše kao samostalna zdravstvena ustanova na osnovu odluke Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Iste godine, Zavod je registrovan i u Privrednom sudu u Nišu. 

    Zavod je ustanova koja obavlja niz uslužnih delatnosti, kako za zdravstvene ustanove, tako i za potrebe pravosudnih organa, organa unutrašnjih poslova, pravne subjekte i na zahtev fizičkih lica. Zavod obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u skladu sa zakonom i predstavlja nastavno-naučnu bazu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Zgrada Sudske medicne cold (1 of 1).jpg

Zgrada Zavoda za sudsku medicinu u Nišu

Anchor 1
bottom of page